top of page

Thuisverpleging Apex Genk: gespecialiseerd thuisverpleegkundige

De zorgen die door Thuisverpleging Apex Genk worden toegediend zijn divers. Elke patiënt heeft zijn eigen specifieke zorgvragen. Omdat u als patiënt vaak op meerdere vlakken zorg nodig heeft, beschikt Bram Rosseau van Thuisverpleging Apex over een aantal specialisaties. Enkel zo bent u zeker dat u de beste zorgen krijgt.

Speciale zorgen

PERSOONLIJKE HYGIËNISCHE ZORG

In samenspraak bespreken we welke hygiënische zorgen u wenst. Dit kan gaan van gedeeltelijke hulp tot het volledig wassen van de zorgbehoevende. U geeft aan waar u behoefte aan heeft en waar u zich al dan niet comfortabel bij voelt.

Bram van Thuisverpleging Apex staat u bij waar nodig. Ook het voorzien en aanbrengen van incontinentiemateriaal is voor hem geen probleem.

SPOELEN, AANPRIKKEN EN VERZORGEN VAN DE POORTKATHETER OF PORT-A-CATH

Krijgt u thuis chemotherapie of andere medicatie aan de hand van baxters of krijgt u totale parenterale voeding? Bram Rosseau van Thuisverpleging Apex is uw contactpersoon voor het spoelen, aanprikken en aankoppelen van uw poortkatheter of port-a-cath.

COMPRESSIETHERAPIE

Wanneer u een dagje ouder wordt is het vaak comfortabeler om steunkousen te dragen. Toch zijn deze niet altijd even makkelijk aan te trekken. Dat is overigens niet alleen het gevolg voor oudere patiënten, want ook revaliderende zorgbehoevenden ondervinden al eens last van de windels. Bram komt graag langs om u hierbij te helpen.

STOMAZORG

Voor oudere patiënten komt Bram graag dagelijks langs voor stomazorg. Jongere patiënten zitten daar niet altijd op te wachten. Indien mogelijk zet hij dan ook in op zelfzorg. Hierbij leert hij u stap voor stap hoe u zelf de stomazorg kunt uitvoeren. Tenzij u dat natuurlijk liever niet zelf doet.

WONDZORG EN VERWIJDEREN VAN HECHTINGEN

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of NAH hebben vaak, zeker in het begin van hun revalidatie, behoefte aan thuishulp. Het gaat om een bijzondere vorm van thuisverpleging. Gelukkig heeft Bram van Thuisverpleging Apex de nodige ervaring om de beste zorgen toe te dienen.

Thuisverpleging Bram Rosseau

HEBT U NOOD AAN STOMAZORG, MOET U THUIS CHEMOTHERAPIE ONDERGAAN OF HEEFT U OM EEN ANDERE REDEN EEN THUISVERPLEGER NODIG? MAAK DAN NU EEN AFSPRAAK MET BRAM ROSSEAU.

bottom of page